Global Cynology Union „Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość”
 
Jesteśmy organizacją kynologiczną, której najważniejsze cele to:
 
  • umożliwianie współpracy na zasadzie partnerstwa pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi organizacjami kynologicznymi, 
  • pomoc w wymianie sędziowskiej oraz prowadzenie wykazu sędziów kynologicznych organizacji członkowskich,
  • prowadzenie rejestru i wydawanie championatów GCU,Logo 1
  • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia kynologicznego,
  • rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju światowej kynologii.
 
 
Członkostwo w ramach GCU jest dobrowolne i w żaden sposób nie narusza samodzielności i samorządności organizacji współpracujących.
 
Nasze cele osiągamy, łącząc tradycję z nowoczesnością dla tworzenia kynologii na najwyższym światowym poziomie.